3/ SOUHRNNÝ PŘÍKLAD / BEGY BIKES


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Logo {BB}

Ekonomická krize se dotýká i oblasti cyklistiky. Zejména proto, že se jedná pouze o volnočasovou aktivitu. Některé menší prodejny a opravny cyklistických kol zkrachovaly. Hlavní příčinnou bývají nedostatky v [MANAGEMENTU] podniku, zejména v oblasti předcházení rizik.

Ve firmě {BB} má na starosti krizový [MANAGEMENT] sám majitel. Zabývá se vlivy, které mohou ohrozit jeho podnik a snaží se je omezovat.