KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU


3. Etapa:

  • banky požadují předčasné splacení poskytnutých úvěrů,
  • u stávajících úvěrů začnou růst úrokové sazby,
  • dlouhodobě chybí finance na provoz firmy (energie / mzdy, ...),
  • objevují se potíže s platební schopností dodavatelům / zaměstnancům / státu (daně),
  • subjekt nuceně snižuje zásoby majetku / prodává zbytné majetky,
  • omezují se nákupy surovin / zboží, ...