KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU


Možné příčiny vzniku krize

Krize mají za následek u podniků především ztrátu obratu / tržeb / disponibilního zisku.

Příčiny krize