KRIZOVÝ MANAGEMENT


MANAGEMENT krizí rozeznává časové etapy:

  • Prevence včetně identifikace krize – uplatňují se standardní techniky [MANAGEMENTU].
  • Aktuální krize a její řešení (represe) – realizujeme specifické techniky:

    • rutinní přístupy (jednoduchá kampaň informující o uzavření pobočky),
    • potlačení standardních forem řízení, silné autokratické řízení (situaci {BB} řídí majitel společně s top [MANAGEMENTEM]).
  • Náprava (likvidace následků) – uplatňují se standardní techniky [MANAGEMENTU].