KRIZOVÝ MANAGEMENT


Z hlediska podstaty krize je možno hovořit o krizích:

  • přírodní – řeší civilní ochrana a integrovaný záchranný systém (IZS) – policie / hasičský záchranný sbor / zdravotnická záchranná služba / armáda (povodně, lesní požáry, sesuvy hornin),
  • technické(poruchy zařízení / únava materiálu) řeší postižené subjekty (zkrat v elektrickém rozvodu),
  • sociální – řeší veřejná správa (stávka učitelů / lékařů),
  • politické – řeší politické strany, případné instituce veřejné moci (stát, soudy,...) (vyslovení nedůvěry vládě).