KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU


4. Etapa:

  • podnik se dostává do ekonomické ztráty / chybí finanční prostředky na provoz / mzdy / nákupy zboží / služeb, ...
  • uvnitř firmy se objevují personální spory, které přerůstají navenek, např. ve vztahu k obchodním partnerům,
  • platební schopnost se sníží na minimum.