Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Pro zhodnocení rizik společnosti {BB} se majitel rozhodl sjednat pojištění podnikání proti různým rizikům, a to na úkor zvýšení finanční náročnosti.

Cena pojištění za rok činí cca 12.000 Kč a zahrnuje veškerá rizika, která s podnikáním souvisí:

  • pojištění věcí movitých proti požáru / výbuchu / úderu blesku / vandalismu,
  • pojištění přerušení provozu (uhrazení platů zaměstnanců, pokud nemohou pracovat),
  • pojištění odpovědnosti proti škodě / újmě způsobené provozním činností / na pronajaté nemovitosti a věcech zaměstnanců / škodě způsobené vadou jízdních kol / koloběžek.

Pojištění je velmi komplexní a vyřeší mnoho krizových situací.

Pojištění pobočky {BB}