Úvod

Komplexní schéma marketingových vztahů

Moderní [MARKETINGOVÉ] komunikační toky představují specifické [MARKETINGOVÉ] nástroje, jako internetový [MARKETING]virální [MARKETING].

Internet je z pohledu manažera / obchodníkapodnikatele [MARKETINGOVÉ] médium, protože umožňuje přenéstsdělit požadovanou informacizákazníkům.