PŘÍMÝ MARKETING


Do přímého [MARKETINGU] spadá inzerce s možností přímé reakce, která je zveřejňována v novinách / časopisech, s cílem:


  1. vyvolat přímou zpětnou reakci zákazníka (telefonát na uvedené číslo)
  2. vytvořit vazbu mezi odpovědí / obsahem inzerátu (vazba na [PRODUKT])
  3. identifikovat respondenta (pro určení způsobu komunikace)

Další forma přímého [MARKETINGU] se využívá v [TELEMARKETINGU].