PŘÍMÝ MARKETING


Přímý [MARKETING] dnes: 

  1. vychází ze segmentace trhu
  2. představuje dynamickou / perspektivní formu [MARKETINGOVÉ] komunikace
  3. umožňuje soustavnou komunikaci se zákazníky

Příklad

Aby mohl pivovar Potštejn aplikovat přímý [MARKETING], bude muset přesně segmentovat trh, na němž podniká, což bude v jeho případě zahrnovat rozčlenění zákazníků podle věku / oblíbenosti dílčí značky piva / doby trávenépivovaru.

pivovarclock.cz