INTERNETOVÝ MARKETING

Nedílnou součástí internetového [MARKETINGU] je internetové obchodování.

Internetové obchodování

Obecný výraz pro proces nákupu / prodeje, který se odehrává za pomocí informačních technologií v prostředí internetu.


Elektronické trhy představují webové stránky, které:

  1. popisují nabízené [PRODUKTY] (e-shop obchodníka)
  2. umožňují zákazníkovi vyhledávání potřebných informací o [PRODUKTU] (weby s recenzemi)
  3. umožňují zákazníkovi zpracování objednávky (paypal - platba online)

[PRODUKT] je doručen do domácnosti / kanceláře zákazníka (hmotný [PRODUKT]) / je přímo elektronicky odeslán do počítače zákazníka (software / informace).