ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ


Příklad

definic uvedených na předchozím snímku realizuje řemeslný pivovar Potštejn zejména činnost e-marketing, kdy prodejní stránkou se v tomto konkrétním případě rozumí komunikace se zákazníky prostřednictvím kontaktního formuláře na webu, podporou prodeje se rozumí detailní popis nabízených [PRODUKTŮ] / služeb v pivnici.

Vlastní prodej není v tomto případě realizován prostřednictvím internetu, ale webová stránka na něj přímo odkazuje, proto se dá říci, že je jeho součástí.

pivovarclock.cz