PŘÍMÝ MARKETING

Telemarketing

[TELEMARKETING] je měřitelná činnost, využívající v komunikaci telefon. Cílem je pomoci nalézt / získat / rozvíjet vztah se zákazníkem.


Hlavním přínosem [TELEMARKETINGU] je bezprostřednost kontaktu, a z něj vyplývající:

  1. účinnost (zvýšení prodeje)
  2. rychlost (okamžitá odezva)
  3. časová úspornost (není potřeba rozsáhlá technická infrastruktura)
  4. finanční výhodnost ( [TELEMARKETING] je nákladný, ale investice se vyplatí)
  5. možnost průběžného doplňování / aktualizace stávající firemní databáze (přidání nového [PRODUKTU] do sortimentu)