INTERNETOVÝ MARKETING


[MARKETING] je čistě komerční pojem / obor.

Pro některé prodejce [MARKETING] na internetu znamená pouze využití bannerů, což je omezený / zastaralý pohled (svou povahou může obtěžovat potenciální zákazníky).


Banner

Je definován jako reklamní prvekmalém rozměru / malém prostoru

Z definice banneru plyne, že jeho potenciálinternetovém [MARKETINGU] je nezanedbatelný, ale není jedinou možností internetového [MARKETINGU].

Dalším nástrojem internetového [MARKETINGU] jsou webové stránky firmy.

Vlastnit webové stránky je pro úspěšnou firmu povinnost.