REKLAMNÍ KAMPAŇ NA INTERNETU


Z důvodu správného zacílení www na cílovou skupinu / segment je nutná znalost odpovědí na otázky:


  1. Dělám to pro své existující zákazníky? (spokojenost zákazníků)
  2. Chci zákazníkům nabídnout něco navíc? (odlišení od konkurence)
  3. Jak pokročilí uživatelé internetu jsou v mé cílové skupině? (propracovanost webu)

dnešní době není každý uživatel internetu laikem, proto je vhodné zjistit obecnou schopnost práce s internetem v cílové skupině zákazníků a podle výsledku navrhnout odpovídající strukturu webu.