ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ


Jako interaktivní médium poskytuje internet firmám možnost:


  1. přizpůsobovat se rostoucímu počtu uživatelů (střední / vyšší vrstva)
  2. snadný přístup na globální trhy (internet v každé domácnosti)
  3. rozvíjet dvoustrannou komunikaci s uživateli (dialog firem a zákazníka)
  4. identifikovat cílové skupiny (segmentace trhu)
  5. poskytovat sdělení přizpůsobené jejich potřebám (relevantní nabídky)