ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ


Ze schématu je patrné, že rozlišujeme mezi čtyřmi (4) základními druhy obchodování:


  1. B2C (business to consumer) - prodej konečným spotřebitelům
  2. B2B (business to business) - obchod mezi firmami
  3. C2C (consumer to consumer) - obchod mezi spotřebiteli
  4. C2B (consumer to business) - obchod iniciovaný zákazníkem