PŘÍMÝ MARKETING

Přímý [MARKETING] jako komunikační nástroj pro různé účely:


Cíle a cílové skupiny přímé marketingové komunikace