ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ

V rámci internetu je nutné rozlišovat mezi pojmy e-business / e-commerce / e-marketing.

E-business

Nástroj, zahrnující použití elektronických platforem (intranet / extranet / internet) k provádění firemních obchodních činností.

E-commerce

Specifičtější forma e-business, kdy e-business zahrnuje veškerou elektronickou komunikaci, zatímco e-commerce zahrnuje jen prodejní / nákupní procesy, s využitím elektronické komunikace pomocí internetu.

E-marketing

Prodejní stránka e-commerce, skládající se z  a/ komunikace, b/ podpory prodeje, c/ vlastního prodeje zboží / služeb prostřednictvím internetu.