ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ

Mnoho zařízení / systémů minulosti, počínaje telefonními systémy, až po průmyslová měřící a ovládací zařízení, pracuje s analogovou informací.

Analogová informace

Analogová informace je spojitě proměnná v odezvě na fyzikální podnět. V současnosti stále rostoucí počet zařízení a systémů pracuje s digitální informací.

Text / data / zvuky / obrázky mohou být konvertovány na posloupnost nul / jedniček, tzv. bity.

Intranet

Sítě, které propojují osoby navzájem, v rámci podnikové sítě.

Extranet

Propojuje firmy / SBU s jejich dodavateli / odběrateli / distributory.