4/ MARKETINGOVÝ MIX


[DEFINICE] marketingového mixu

  • [MARKETINGOVÉM] mixu je nutné respektovat a/ vzájemné vazby jednotlivých nástrojů (4P) i b/ jejich uplatňování při řešení konkrétních situací v rámci činností dané SBU.
  • Výsledek závisí na správné kombinaci všech složek [MARKETINGOVÉHO] mixu (4P).