ANALÝZA PORTFOLIA


  • Při vypracování [MARKETINGOVÝCH] plánů a definování zájmových oblastí se používá řady nástrojů, z nichž nejběžnější je tzv. analýza portfolia.
  • Tato analýza umožňuje:
  1. posoudit / názorně popsat atraktivitu jednotlivých [PRODUKTŮ] pro určité trhy
  2. naznačit perspektivnost jednotlivých SBU (provozoven)
  3. zvolit pro ně vhodné [MARKETINGOVÉ] strategie (způsoby prodeje)
  4. stanovit postup jejich realizace
  • Výsledkem analýzy portfolia je vyhodnocení perspektivnosti