1/ ANALÝZA PORTFOLIA

Marketingový plán / analýza portfolia

  • Strategický [MARKETINGOVÝ] plán je nástrojem, který v sobě zahrnuje postupy / zdroje, potřebné k dosažení [MARKETINGOVÝCH] cílů firmy.
  • K dosažení cílů, je nutné, aby firma byla schopná definovat své okolí, resp. [MARKETINGOVÉ] prostředí, v němž se pohybuje.

  • [MARKETINGOVÉ] prostředí dělíme na:
  1. MAKROprostředí
  2. MIKROprostředí