2/ STRATEGICKÁ OBCHODNÍ JEDNOTKA (SBU)

[DEFINICE] SBU

  • termín SBU (Strategic Business Unit) začal být při strategickém plánování používán v 70. letech 20. století
  • slouží jako označení výrobní divize / [PRODUKTOVÉ] řady / jiného ziskového centra v rámci celého podniku

  • SBU dnes:
  1. je schopna samostatné existence (nemusí být uměle živena)
  2. má své vlastní vedení (ředitel prodejny)
  3. obsluhuje jasně definovaný segment trhu (trh se stavebním materiálem)
  4. má své vlastní konkurenty (stavebniny a hobby markety v okolí)