3/ MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ PODNIKU

Marketingový přístup

  • podstata [MARKETINGOVÉHO] přístupu je pomocí systému teoreticky propracovanýchověřených nástrojů, principů a postupů dosáhnoutpraxi toho, aby podnik:
  1. dokázal reagovat na přání / potřeby / očekávání zákazníků lépe, než konkurence a
  2. zvýšil pravděpodobnost dosažení úspěchu na trhu a splnění svých podnikatelských cílů
  • [MARKETINGOVÉ] prostředí podniku lze rozdělit na dvě (2) části
  1. [MARKETINGOVÉ] MAKROprostředí (širší okolí podniku – demografické změny / technologický výzkum / hospodářská / politická situace)
  2. [MARKETINGOVÉ] MIKROprostředí (podnik a jeho zákazníci / dodavatelé / distributoři / konkurence / zaměstnanci / veřejnost)