Úvod

Komplexní schéma marketingových vztahů
  • [MARKETINGOVÉ] plány se opírají o nejrůznější analýzy, kdy jejich výsledky jsou prezentovány převážně v podobě hodnocení perspektivnosti tzv. strategických obchodních jednotek (SBU), a to modelu BCG, modelu GESWOT analýze.
  • Pro tvorbu [MARKETINGOVÝCH] plánů musí být firma schopna definovat i své [MARKETINGOVÉ] prostředí (MAKROprostředí / MIKROprostředí).
  • Stejně důležitou funkci jako správně analyzované [MARKETINGOVÉ] prostředí má i dobře zpracovaný [MARKETINGOVÝ] mix firmy.