4/ DLP

DLP / 03

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

  1. Zpracujte analýzu svých tří (3) [PRODUKTŮ] do a/ Bostonské matice a b/ modelu GE. 1, 2
  2. Vyhledejte tři (3) konkrétní konkurenční [PRODUKTY]. Každému z Vašich [PRODUKTŮ] přiřaďte rozdíly a popište do SWOT analýzy. 2
  3. Popište, jakým způsobem můžete aplikovat alespoň pět (5) faktorů, působících na citlivost vůči ceně na Vaše [PRODUKTY] / podnikání. 1, 2