CENOVÝ MIX

 5/ Celkový užitek

  • zákazníci jsou méně citliví na ceny, čím větší užitek / výhody jim plynou z užívání [PRODUKTU]

 6/ Sdílené náklady

  • zákazníci jsou méně citliví na ceny, hradí-li jejich výdaje někdo jiný

 7/ Zhodnocení investice

  • zákazníci jsou méně citliví na ceny, bude-li [PRODUKT] používán ve spojení s nějakým jiným, již dříve zakoupeným [PRODUKTEM]

 8/ Kvalita

  • zákazníci jsou méně citliví na ceny, má-li [PRODUKT] vyšší kvalitu / prestiž / exklusivitu

 9/ Skladovatelnost

  • zákazníci jsou méně citliví na ceny, nemohou-li [PRODUKT] skladovat