DISTRIBUCE


  • Distribuce (anglicky place), je uváděna jako třetí (3) prvek [MARKETINGOVÉHO] mixu.
  • Řeší způsob / formu přemístění [PRODUKTU] k zákazníkovi.
  • Distribuce zahrnuje různé úrovně [MARKETINGOVÝCH] cest.
    • [MARKETINGOVÉ] cesty můžeme chápat jako soubor nezávislých SBU, který umožňuje užití / spotřebu [PRODUKTU].
    • Články [MARKETINGOVÝCH] cest zabezpečují mnoho klíčových funkcí, podílejí se na [MARKETINGOVÝCH] pohybech [PRODUKTU] / informací / peněz.