MODEL GE

  • Model GE je tvořen obdobnou maticí, jako model BCG s tím rozdílem, že model GE popisuje:
    a/ atraktivnost trhu a b/ konkurenční pozici organizace
Matice GE
  1. Horní tři (3) políčka (silná pozice / vysoká atraktivita) jsou pro investiční záměry velmi příhodná, trh je atraktivní a firma na to, aby získala výhodné postavení.
  2. Prostřední tři (3) políčka na diagonále si vyžadují uvážené / opatrné rozhodování v investičních otázkách.
  3. Spodní tři (3) políčka (s nízkou atraktivností trhu a slabou pozicí) postrádají atraktivnost / přesahují konkurenční schopnosti firmy, proto se nedoporučuje investovat.