CENOVÝ MIX

  • Cena (anglicky price), je uváděna jako druhý (2) prvek [MARKETINGOVÉHO] mixu.

Devět (9) faktorů / vlivů působících na citlivost vůči ceně:

  1/ Jedinečná hodnota

  • zákazníci jsou méně citliví na ceny, jestliže se jedná o jedinečný [PRODUKT]

 2/ Povědomost o náhradě

  • zákazníci jsou méně citliví na ceny, mají-li menší povědomost o náhradních [PRODUKTECH]

 3/ Obtížnost porovnání

  • zákazníci jsou méně citliví na ceny, pokud nemají možnost snadno porovnat kvalitu náhradních [PRODUKTŮ]

 4/ Celkové výdaje

  • zákazníci jsou méně citliví na ceny, pokud cen představují malý (relativní) podíl z jejich celkových příjmů