ANALÝZA PORTFOLIA

  • Tato analýza umožňuje:
  1. posoudit / názorně popsat atraktivitu jednotlivých [PRODUKTŮ] pro určité trhy
  2. naznačit perspektivnost jednotlivých SBU (provozoven)
  3. zvolit pro ně vhodné [MARKETINGOVÉ] strategie (způsoby prodeje)
  4. stanovit postup jejich realizace
  • Výsledkem analýzy portfolia je vyhodnocení perspektivnosti

Příklad

Společnost {BB} zjišťuje pomocí analýz, zda-li je vhodnou [MARKETINGOVOU] strategií zviditelnění společnosti prostřednictvím sponzoringu exhibičního závodu horských kol Mitas Gočárovy schody.