MODEL BCG

  • Podle tohoto modelu ziskovost SBU vyplývá z a/ relativního podílu na trhu a b/ tempa růstu jejího podílu na tomto trhu.
Matice BCG

KVADRANTY MATICE BCG

  1. "Hvězda" (s vysokým podílem na trhu a s vysokým tempem rozvoje)
  2. "Dojná kráva" (s vysokým podílem na trhu a s malým tempem růstu)
  3. "Otazník" (s nízkým podílem na trhu a s vysokým tempem růstu)
  4. "Starý pes" (s nízkým podílem na pomalu rostoucímstagnujícím trhu)