2/ STRATEGICKÁ OBCHODNÍ JEDNOTKA (SBU)

[DEFINICE] SBU

  • termín SBU (Strategic Business Unit) slouží jako označení výrobní divize / [PRODUKTOVÉ] řady / jiného ziskového centra v rámci celého podniku
  • Důležité je, že vždy musí být splněny následující tři (3) podmínky:
  1. SBU lze samostatně plánovat (nemusí se brát ohled na jakékoliv jiné SBU firmy)
  2. má vlastní konkurenty, s nimiž se střetává, porovnává se a překonává (obdobné prodejny)
  3. má vlastního odpovědného manažera, zodpovídajícího za strategické plánování / zisk (zaměstnanec firmy, který se stará o chod SBU)

  • Vlastní analýza portfolia by měla dát odpověď na otázku: 
    JAKÉ KROKY PODNIKAT DÁLE S DOTYČNOU SBU?