STRATEGICKÁ OBCHODNÍ JEDNOTKA


  • Analýzou portfolia odpovídá na otázku, zda má smysl SBU dále
  1. budovat (investovat do jejího rozvoje),
  2. udržovat (investovat pouze do chodu) nebo
  3. rozvíjet (inovovat výrobní metody) případně
  4. tlumit (postupně vyprodávat sklady) a následně
  5. rušit (uzavřít prodejnu)

Příklad

Za SBU společnosti {BB} je možné považovat a/ jednotlivé pobočky, rozmístěné ve větších městech Královehradeckého kraje, b/ službu "servis jízdních kol" či c/ celou společnost {BB}.