1/ ANALÝZA PORTFOLIA

Marketingový plán / analýza portfolia

  • Strategický [MARKETINGOVÝ] plán je nástrojem, který v sobě zahrnuje postupy / zdroje, potřebné k dosažení [MARKETINGOVÝCH] cílů firmy.
  • K dosažení cílů, je nutné, aby firma byla schopná definovat své okolí, resp. [MARKETINGOVÉ] prostředí, v němž se pohybuje.
  • [MARKETINGOVÁ] strategie vyžaduje:
  1. jasnou definici cílů (vymezení, čeho chce firma dosáhnout)
  2. navržení správného [MARKETINGOVÉHO] mixu (jaký má firma [PRODUKT], jaká je cena [PRODUKTU], jak bude [PRODUKT] propagovat, komu ho bude prodávat)
  3. vypracování [MARKETINGOVÉHO] programu (realizace [MARKETINGOVÉHO] mixu)