3/ MARKETINGOVÝ MIX

  • [MARKETINGOVÉM] mixu je nutné respektovat a/ vzájemné vazby jednotlivých nástrojů (4P) i jejich b/ uplatňování při řešení konkrétních situací v rámci SBU.
  • Výsledek závisí na správné kombinaci všech složek [MARKETINGOVÉHO] mixu (4P).

[MARKETINGOVÉ] programy nejvíce ovlivňují čtyři (4) hlavní vlastnosti služeb:

  1. nehmatatelnost,
  2. nedělitelnost,
  3. proměnlivost,
  4. pomíjivost.

(služba servisu jízdních kol je nehmatatelná, nedělitelná, liší se podle servisního technika a je i pomíjivá)