Úvod

Komplexní schéma marketingových vztahů

Distribuční politika se zabývá poslední skupinou [MARKETINGOVÝCH] nástrojů. Především odbytovou politikou, jejímž výsledkem je určení distribučního kanálu / jeho hodnocení z hlediska nákladů / dalších faktorů.

Jde o optimální volbu mezi systémy prodeje / formami odbytuodbytovými cestami.

Druhou (2) oblastí je prodejní politika, zabývající se vlastním postupem při prodeji, a to z hlediska rozpočtu / rozsahu služeb / získáváníškolení spolupracovníků.