DISTRIBUČNÍ CESTY

2/ SELEKTIVNÍ DISTRIBUCE

Selektivní distribuce se týká omezeného počtu míst, na kterých je příslušný [PRODUKT] k dispozici.

Místa jsou vybírána na základě specifické povahy [PRODUKTŮ] / určitých rysů trhu.

Využívá se činností většího počtu mezičlánků, ale zdaleka ne všech, které pro nabídku příslušného [PRODUKTU] přicházejí v úvahu.

Vybraní distributoři se plně věnují distribuci [PRODUKTŮ] na trzích s vědomím toho, že jejich postavení je výjimečné, a že se jedná o distribuci selektivní.


Příklad

Pivovar Potštejn by realizoval selektivní distribuci v případě, kdy by pivní [PRODUKTY] prodával pouze vybraným koncovým spotřebitelům. Tato podmínka je částečně realizována prodejem alkoholických nápojům zákazníkům, kteří dovršili věk 18 let.

pivovarclock.cz