DISTRIBUČNÍ CESTY


Intenzita pokrytí trhu distribučními mezičlánky není vždy / všude stejná.


Jejich počet určuje požadovaná úroveň uspokojování potřeb zákazníků při vynaložení optimálních nákladů na distribuci jako celek.


Typy distribuce z hlediska počtu použitých mezičlánků:


  1. intenzivní (usilovná)
  2. selektivní (výběrová)
  3. exkluzivní (výhradní)