DISTRIBUČNÍ CESTY

Hlavní výhody přímých distribučních cest (výrobce odběratel):

  1. přímý kontaktkomunikace se spotřebitelem (snadnější domluva)
  2. účinné zpětné vazby / citlivý přístup k zákazníkům (snadnější zefektivňování prodeje)
  3. lepší kontrola nad zacházením s [PRODUKTEM] (zachování kvality)
  4. nižší náklady vzhledem k absenci mezičlánků (není nutné platit další řidiče / vykládky)

Hlavní nevýhody přímých distribučních cest:

  1. nutnost navazovat značný počet kontaktů s velkým počtem partnerů (komplikovanost)
  2. obtíže při prezentaci [PRODUKTU] (Nutno spoléhat na katalogy / propagační brožury)
  3. neekonomičnost přímých dodávek (zboží hromadného / širokého použití)