MARKETINGOVÉ POJETÍ DISTRIBUCE


3/ DOPROVODNÉ ČINNOSTI


  1. sběr [MARKETINGOVÝCH] informací (informace o dodavatelích / [PRODUKTCH])
  2. propagace (reklama)
  3. pojištění (krádež / odcizení)
  4. úvěrování (půjčka na větší zásilku)

Tyto činnosti zajišťují / vykonávají výrobci / různé organizace, které pak vytvářejí distribuční síť.