1/ MARKETINGOVÉ POJETÍ DISTRIBUCE


[DEFINICE] distribuce

Činnost spojená s pohybem zboží od výrobce ke konečnému spotřebiteli.


  • distribuci nelze chápat výlučně jako pohyb [PRODUKTŮ] ve fyzickém stavu, ale jako souhrn hmotných / nehmotných toků, které k distribuci patří
  • distribuční systém je jedním z rozhodujících externích zdrojů
  • budování / upravování trvá dlouhou dobu a je velmi obtížné / nákladné
  • distribuce [PRODUKTŮ] je stejně významná, jako všechny ostatní interní zdroje (výroba / výzkum / pracovníci / výrobní technologie)