DISTRIBUČNÍ CESTY


  1. financování (získání / rozdělování fondů potřebných pro financování zásob)
  2. přebírání rizika (převzetí rizik spojených s pohybem [PRODUKTŮ] na [MARKETINGOVÉ] cestě)
  3. fyzické vlastnosti (vhodné skladování a pohyb fyzických [PRODUKTŮ])
  4. platby (kupující platí své účty prostřednictvím bank)