DISTRIBUČNÍ CESTY

Hlavní výhody nepřímých distribučních cest (výrobce mezičlánek odběratel):

  1. výrobce přenechává část prodejních úkonů distribučním mezičlánkům (snížení objemu aktivit u výrobce i spotřebitele)
  2. ve styku se zákazníky se využívá praxe distributora (zkušenosti / specializace / kontakty)
  3. prodej [PRODUKTŮ] je efektivnější (větší objemy z důvodu lepšího odběru)
  4. potřeba finančních prostředků je menší (není nutné budovat mezisklady / servisní střediska)

Hlavní nevýhody nepřímých distribučních cest:

  1. ztráta kontroly výrobce nad [PRODUKTEM] (prodává někdo jiný v distribuční síti)
  2. obtížné získávání informací o konečném spotřebiteli (chybí osobní kontakt)