DISTRIBUČNÍ CESTY

3/ EXKLUTIVNÍ DISTRIBUCE

Exkluzivní distribuce je typ distribuce s velmi malým počtem míst, kde jsou určité [PRODUKTY] nabízeny.

Jedná se vždy jen o jednoho (1) distributora v určité vybrané tržní oblasti.

Jednotlivé mezičlánky si výrobci většinou velmi pečlivě vybírají a vybavují je výhradním právem prodeje [PRODUKTU] v určité oblasti.

Exkluzivní distribuce se týká pouze některých druhů [PRODUKTŮ] (především luxusního zboží).


Příklad

Exkluzivní distribuci může realizovat i pivovar Potštejn, a to navázáním kontaktu s výrobci prestižních značek zahraničních pivních nápojů, kdy pivovaru bude uděleno jedinečné právo na prodej těchto [PRODUKTŮ] v ČR.

pivovarclock.cz