DISTRIBUČNÍ CESTY

Jak je patrné ze schématu, důležité jsou: 

  1. hmotné toky (pohyb zboží ve fyzickém stavu)
  2. nehmotné procesy (převod vlastnických vztahů / platby za zboží / informační toky) 

Formy přímých distribučních cest:

  1. vlastní podnikové prodejny (velké značkové prodejny)
  2. prodej ode dveří ke dveřím (podomní / osobní prodej)
  3. automaty (automaty ve škole / zaměstnání)