MARKETINGOVÉ POJETÍ DISTRIBUCE


Distribuční politika představuje rozsáhlý komplex různorodých opatření, která na sebe navazují / prolínají se.

Mezi tato opatření patří:


  1. procesy fyzického přemisťování (doprava [PRODUKTŮ])
  2. změny vlastnických vztahů (převod práva nakládat s [PRODUKTY])
  3. doprovodné činnosti (správní poplatky / DPH)

Tato opatření zahrnují všechny operace, nezbytné pro přemísťování zboží od výrobců / dodavatelů:


  1. přímo ([PRODUKT] jde přímo ke koncovému spotřebiteli)
  2. prostřednictvím mezičlánků (v distribučním řetězci existuje překupník)