4/ TRŽNĚ ORIENTOVANÉ MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ

[DEFINICE] [MARKETINGOVÉHO] plánování

  • cílem je dosažení shody mezi cílischopnostmi / zdroji obchodníka / tržními příležitostmi SBU
  • [MARKETINGOVÉ]strategické plánování vede k vytvářenípřetváření podnikatelských aktivit, jejichž kombinace zajišťuje uspokojivý zisk / potenciál pro růst
  • výsledkem je [MARKETINGOVÝ] plán (viz. [P] 02, str. 26 - 30)