4/ TRŽNĚ ORIENTOVANÉ MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ

[DEFINICE] [MARKETINGOVÉHO] plánování

  • cílem je dosažení shody mezi cíli schopnostmi / zdroji obchodníka / tržními příležitostmi
  • [MARKETINGOVÉ]strategické plánování vede k vytvářenípřetváření podnikatelských aktivit, jejichž kombinace zajišťuje uspokojivý zisk / potenciál pro růst
  • výsledkem je [MARKETINGOVÝ] plán