2/ MARKETINGOVÝ VÝZKUM

Nejdůležitější aktivity moderního, [MARKETINGOVĚ] orientovaného podniku / SBU:

  1. znalost situace na trhu (dokončení nové cyklostezky v regionu)
  2. zjišťování potřebpožadavků spotřebitelů (potřeba občerstvení, možnost zakoupení zmrzliny)
  3. vytváření atraktivní nabídky [PRODUKTŮ] pro jednotlivé cílové segmenty trhu (otevření stánku s občerstvením na trase cyklostezky)

  • K tomu musí podnik (SBU) vybudovat svůj vlastní [MARKETINGOVÝ] informační systém (MIS).

Marketingové informační systém (MIS)

Soubor aktivit podniku, které slouží ke sběru / třídění / analýze / vyhodnocování / prezentaci dat, jež jsou potřebná pro přesné / včasné / kvalifikované  [MARKETINGOVÉ] rozhodování.